Welcome to Aukkarachai

Category เกร็ดความรู้

วิธีใช้เครื่องปั้มเลข, เครื่องตีเลข, เครื่องตีเบอร์

วิธีใช้เครื่องปั้มเลข, เครื่องตีเลข, เครื่องตีเบอร์

วิธีปรับเลขเครื่องปั้มเลข หรือเครื่องตีเบอร์ ให้เราทำกา

Read More

วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog 2 ระบบ)

วิธีตั้งเวลา นาฬิกา Casio ระบบเข็มและตัวเลข (Digital-Analog 2 ระบบ)

ในบทความนี้จะมาอธิบายวิธีการตั้ง นาฬิกา Casio ที่แสดงเว

Read More